| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

تاکید مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان بر حقوق شهروندی و حفظ حقوق بیت المال در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان جیرفت

تاکید مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان بر حقوق شهروندی و حفظ حقوق بیت المال در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان جیرفت

تاریخ انتشار: 1399/04/07|   بازدید: 47 |  print

مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان به مناسبت هفته قوه قضائیه با رئیس داد گستری و دادستان شهر ستان جیرفت دیدار بر حقوق شهروندی و حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهر سازی جنوب کرمان، محمد سار دویی دراین دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اراضی ملی در شهرستان جیرفت بیان کرد : در مبارزه با تصرف غیرقانونی اراضی ملی هیچ گونه اغماض و مسامحه ای با هیچ فردی نخواهیم داشت و بامتخلفان برابر قانون برخوردخواهد شد و  تاکید ما همیشه برحفظ حقوق شهروندی و حفظ بیت المال بوده است.

وی افزود: برای رفع مشکلات اراضی که در سالهای گذشته توسط  مقامات  وقت و مردم در محدوده شهر ها تصرف شده و ساختمان ساخته اند، مجوزهای خاصی از مجمع سازمان ملی زمین و مسکن اخذشده است.

ساردویی در ادامه صحبتهای خود ضمن تشکراز نیرو های انتظامی، قوه قضائیه و سر بازان گمنام امام زمان،از تشکیل یگان حفاظت در سالهای قبل خبر داد و گفت: با حضور این نهادها در کنار اداره کل راه و شهرسازی توانسته ایم ازجرائم  زمین خواری جلوگیری و درحال حاضر هیچگونه تصرف اراضی جدیددرجنوب کرمان نبوده است.

  نظرات

نظری وجود ندارد.