سه شنبه، 13 خرداد 1399
En 
پرداخت 2 میلیارد و500 میلیون ریال به شهرداری جیرفت جهت ادامه آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهری

پرداخت 2 میلیارد و500 میلیون ریال به شهرداری جیرفت جهت ادامه آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهری

تاریخ انتشار: 1398/12/11|   بازدید: 39 |  print

رئيس اداره هماهنگي ستادبازآفرینی شهری اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان ازپرداخت 2 میلیارد و 500 میلیون ریال به شهرداری جیرفت جهت ادامه آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهری خبر داد.

 

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان،ناهیداماندادی گفت:درادامه اجرای آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهری،با توجه به پیگیری های بعمل آمده 2 میلیارد و 500 میلیون ریال جهت خریدقيربرای آسفالت معابر و محلات به شهرداري جیرفت پرداخت شده است.

وی درخصوص کمک های اداره کل راه و شهر سازی جنوب کرمان به سایرشهرداری ها افزود:برخی از شهرداریهای جنوب کرمان قیردریافتی قبلی را تاکنون استفاده نکرده اند واین درحالی است که آسفالت معابراین شهرها از وضعیت مناسبی برخوردارنیست.

اماندادی بیان داشت:همچنان درتلاش هستیم ازمحل تخصیص قیر رایگان وزارت راه وشهرسازی مبالغی دریافت و به حساب شهرداری های جنوب کرمان واریز شود.اماتاتسویه حساب قیرهای قبلی امکان کمک مجدد میسر نیست وبایدهرچه سریعتر نسبت به آسفالت موردتوافق اقدام کنند.

  نظرات

نظری وجود ندارد.