| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقیقی)  بمنظور انجام خدمات مدیریت و تولید و عرضه مسکن و ساختمان با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان در چارچوب مقررات ملی ساختمان

مستندات مورد نیاز

1-      اصل و فتوکپی پروانه اشتغال به کار معتبر (مهندسی، کاردانی و یا تجربی) در یکی از رشته های اصلی عمران یا معماری.

2-      گواهی قبولی در آزمون ورود به حرفه.

3-      اصل و کپی مدرک تحصیلی.

4-      اصل و کپی کارت پایان خدمت.

5-      ارائه مدارک عضویت در سازمان نظام مهندسی، کاردانی ساختمان استان.

6-      سوابق حرفه ای .

7-      توان مالی.

8-      مطلوبیت کارهای اجرا شده.

9-      مدارک مورد نیاز در فرم تقاضای پروانه اشتغال شرکت سازندگان حقوقی.


قوانین و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی مصوب بهمن ماه 1375

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

ابوذر روزپیکر   داخلی 2024

مراحل گردش كار

1- مراجعه شخص به سازمان نظام مهندسی و ارائه مدارک

2- کنترل مدارک توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

3- در صورت ناقص بودن مدارک     اطلاع به شخص جهت رفع نواقص

4- در صورت تکمیل بودن      ارسال مدارک و پرونده به اداره کل راه و شهرسازی استان

5- کنترل مدارک توسط کارشناس استان

6- در صورت وجود نقص مرحله 3

7- در صورت تکمیل چاپ پروانه و امضاء توسط مدیرکل استان

8- تحویل پروانه به متقاضی


آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت