| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

برگزاری آزمون های ورود به حرفه مهندسان

مستندات مورد نیاز

مدارک دانشگاهی از فوق دیپلم به بالا در رشته های مرتبط با ساختمان

قوانین و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن

مدت زمان انجام خدمت

 

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم راسخ داخلی 2078

مراحل گردش كار

1- ثبت نام آزمون
2- دریافت کارت جلسه
3- شرکت در جلسه آزمون
4 – مشاهده نتایج آزمون

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت