| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

به جهت تامین خدمات روبنایی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان اراضی با کاربری موضوع ماده 100 و غیرمسکونی به دارندگان موافقتنامه اصولی واگذار می گردد.

مستندات مورد نیاز

1- تقاضای کتبی

2- موافقتنامه اصولی از دستگاه دولتی مرتبط

3- مصوبه هیئت نمایندگی


قوانین و مقررات

دستورالعمل اجرایی ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (فراز دوم)

مدت زمان انجام خدمت

بسته به پیگیری متقاضی و تکمیل بودن مدارک و واریز وجه توسط متقاضی متغیر است

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

قیمت کارشناس اراضی مورد درخواست

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم سعیدی داخلی 2080

مراحل گردش كار

1- درخواست زمین و ارائه طرح

2- امکان سنجی وجود اراضی مناسب شهری جهت واگذاری و برگزاری فراخوان

3- ارائه موافقتنامه اصولی از سوی دستگاه دولتی متولی

4- تخصیص زمین

5- استعلام قیمت کارشناسی از کارشناس رسمی دادگستری

6- تایید قیمت کارشناسی در هیئت نمایندگی

7- واریز وجه طبق دستورالعمل های ابلاغی

8- واگذاری زمین


آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت