| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی ساختمان جهت ارائه خدمات اجرایی در صنعت ساختمان

مستندات مورد نیاز

1-       تصویر و اصل مدرک تحصیلی که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده با تعیین و تصریح رشته و گرایش آن.

2-       گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده 6 آیین نامه.

3-      ارائه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی.

4-      فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال به کار.

5-      مدارک عضویت در تشکل حرفه ای مربوط.

6-      اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه.

7-      اصل و کپی کارت پایان خدمت وظیفه.


قوانین و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و آیین نامه اجرایی آن مصوب بهمن 1375

مدت زمان انجام خدمت

یک ماه

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

در نظام کاردان های ساختمان استان کرمان پرداخت می شود.

مسئول اصلي ارائه خدمت

ابوذر روزپیکر  داخلی 2024

مراحل گردش كار

 

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت