| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

طرح‌هاي توسعه و عمران در مقياس‌هاي مختلف تهيه مي‌شوند و برخي سند بالادست براي برخي ديگر به حساب مي‌آيند. براي مديريت بهتر و مناسب‌تر اين طرح‌ها، «پايگاه اطلاعات مكاني طرح‌هاي توسعه و عمران» در حوزه معاونت شهرسازي و معماري پيش بيني و تهيه شده است. هدف اين پايگاه تجميع اطلاعات مكاني و توصيفي انواع طرح‌هاي توسعه و عمران مي‌باشد.

مستندات مورد نیاز

تبادل موافقتنامه و تامين اعتبار

انعقاد تفاهم نامه با سازمان‌هاي تهيه كننده عكس و نقشه در كشور يعني «سازمان نقشه برداري كشور» و «سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح»

انعقاد قرارداد با شركت‌هاي مهندسان مشاور براي تهيه نقشه از روي عكس‌هاي هوايي


قوانین و مقررات

ماده 4 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

مدت زمان انجام خدمت

 

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

خانم درینی داخلی 2046

مراحل گردش كار

ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ها

مشاوران تهيه كننده طرح‌ها

ساير دستگاه‌هاي اجرايي در استان

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت