| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

شرح خدمت

15061677000 ترویج مقررات ملی ساختمان موضوع ماده 2 قانون نظام مهندسی ساختمان

مستندات مورد نیاز

تعیین بودجه لازم  بکارگیری مشاوران مطلع و دارای صلاحیت  همکاری و مشارکت سازمان صدا و سیما و سازمان های نظام مهندسی استان

قوانین و مقررات

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مدت زمان انجام خدمت

نامشخص

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

ندارد.

مسئول اصلي ارائه خدمت

ابوذر روزپیکر   داخلی 2024

مراحل گردش كار

1- دفتر مقررات ملی ساختمان

2- اداره کل راه و شهرسازی استان ها

3- عموم مردم

آدرس محل ارائه خدمت

جیرفت - کيلومتر 3 بزرگراه جيرفت-کرمان، بلوار شهرک صنعتی شماره 2 - اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

نمودار فرایند

روش ارائه خدمت