| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

عنوان خدمت

تأمین منابع جنسی (مصالح)

شناسه خدمت

13051685000

نام سامانه و آدرس

www.saba.mrud.ir

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار (G2B)
خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت

تأمین قیر و دیگر مصالح موردنیاز پروژه های عمرانی وزارت راه و شهرسازی

مدارک لازم برای انجام خدمت

قرارداد ، درخواست پیمانکار ، تائید مشاور ، فرم شماره سه در سامانه سبا ، اخذ تضمین ، شیپ فایل محور مورد نظر

قوانین و مقررات بالادستی

قانون بودجه هر سال ، شیوه نامه توزیع قیر

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

یک هفته کاری از زمان ثبت در اداره کل

هزینه ارائه خدمات

مراحل گردش کار