| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

1- عنوان خدمت:تامين عكس و نقشه پايه

2- شناسه خدمت: 15021691000

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

تهيه و تامين نقشه پايه براي تهيه انواع طرح‌هاي توسعه و عمران يك نياز اوليه است. لذا قبل از آغاز تهيه هر نوع طرح توسعه و عمران، بايستي نقشه پايه در اختيار مشاوران قرار داده شود. اين وظيفه در حوزه شهرسازي و معماري بصورت متمركز توسط حوزه انجام مي‌شود و قبل از پايان افق طرح‌هاي توسعه وعمران، پيش بيني تهيه عكس و نقشه به روز و به هنگام براي بازنگري طرح انجام مي‌شود.

نوع خدمت

Rخدمت به دیگردستگاه‌های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

 

مدارک لازم برای انجام خدمت

تبادل موافقتنامه و تامين اعتبار

انعقاد تفاهم نامه با سازمان‌هاي تهيه كننده عكس و نقشه در كشور يعني «سازمان نقشه برداري كشور» و «سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح»

انعقاد قرارداد با شركت‌هاي مهندسان مشاور براي تهيه نقشه از روي عكس‌هاي هوايي

قوانین و مقررات بالادستی

تفاهم نامه با سازمان‌هاي تهيه كننده عكس و نقشه در كشور يعني «سازمان نقشه برداري كشور» و «سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح»

5- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

shahrsazi.mrud.ir

6- عناوین فرایندهای خدمت

1- تامين اعتبار كلي حسب برآورد ساليانه

2- درخواست ليست شهرهاي نيازمند نقشه از سوي ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ها

3- اعلام نياز به سازمان‌هاي تهيه كننده عكس و نقشه متناسب با نوع نقشه

4- تهيه عكس و نقشه و تاييد نماينده معاونت و استان

5- تحويل عكس‌ها و نقشه‌ها

6- ارسال نقشه به اداره كل راه و شهرسازي استان

7- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمتنام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

دریافت شناسنامه خدمت

واحد مربوط: معاونت شهرسازي و معماري