| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

بازدید از خبر گزاری ایسنا جنوب کرمان

بازدید از خبر گزاری ایسنا جنوب کرمان

تاریخ انتشار: 1396/06/07|   بازدید: 250 |  print

در پنجمین روز هفته دولت مدیر کل راه و شهر سازی از خبرگزاری ایسنا جنوب کرمان بازدید کرد

 

مهندس ساردوئی در این دیدار در پنجمین روز از هفته دولت با حضور در دفتر خبرگزاری ایران (ایسنا)جنوب کرمان از نزدیک با فعالیتهای این خبرگزاری وابسته به جهاد دانشگاهی آشنا شد.

در این مراسم سر دبیر خبرگزاری ایسنا ضمن ارائه فعالیتها و اطلاعات اخبار و چگونگی پوشش خبری برنامه های علمی،فرهنگی،هنری،.....جنوب استان کرمان پرداخت.

در ادامه مهندس ساردوئی طی مصاحبه ای باسردبیر خبرگزاری ایسنا به تشریح عملکرد حوزه راه و شهر سازی جنوب استان کرمان و پروزه های قابل افتتاح هفته دولت و همچنین برنامه های در دست اقدام آتی این اداره کل پرداخت.

وی در پایان از پوشش اخبار حوزه راه توسط خبرنگاران خبر گزاری ایسنا تقدیر و تشکر کرد.

  نظرات

نظری وجود ندارد.