| 18 مرداد 1399

En 

 

AR 

راههای روستایی رودبار جنوب
راههای روستایی رودبار جنوب

راههای روستایی رودبار جنوب

تاریخ انتشار: 1396/03/27|   بازدید: 209 |  print

رضاآزادی رئیس اداره راه و شهر سازی  رودبارجنوب از اجرای آسفالت راه روستای قلعه بحرین به طول 5/5 کیلومترخبر داد.آزادی گفت:اجرای آسفالت راه روستای قلعه بحرین به طول 5/5کیلومتر با اعتبار هزینه شده بالغ بر 8300 میلیون ریال به اتمام رسید که با بهره برداری از آن تعداد 120 خانوار از نعمت راه مناسب برخوردار شدند.


 

وی بیان داشت:محور راه روستای موتور خالق پور به طول کلی 3کیلومترکه آسفالت این محورنیز آغاز واعتبار هزینه شده تا تکمیل کامل محور 4500میلیون ریال می باشد با بهره برداری از این راه روستایی تعداد 63خانوار از نعمت راه روستایی مناسب برخوردار خواهند شد.وی در ادامه افزود: عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای توکل آباد و پیروز آباد از توابع رودبار با اعتبار هزینه شده 1500 به اتمام رسیده که به زودی عملیات اجرای آسفالت این روستاها آغاز خواهد شد.ایشان خاطر نشان کرد: اجرای عملیات ساب بیس راه روستاهای آبسگون و دهنو یار احمدی به طول مجموعا 11 کیلومتر در حال اتمام می باشد که تاکنون  در این پروژه 4000 میلیون ریال هزینه شده و برای تکمیل و آسفالت آنها اعتباری بالغ بر 15000 میلیون ریال مورد نیاز می باشد و با اجرای این محورها 160 خانوار از نعمت راه روستایی مناسب برخوردار می شوند.آزادی همچنین افزود:محور راه روستای محور چاه ابراهیم-میل فرهاد که به طول کلی 30کیلومتر می باشد  عملیات زیرسازی و ابنیه فنی 20 کیلومتر از مسیر با اعتبار هزینه شده بالغ بر 3000 میلیون ریال در حال انجام است که جهت تکمیل آن اعتباری حدود 31000 میلیون ریال مورد نیاز که با اتمام این محور مجموعا تعداد 350 خانوار از نعمت راه روستایی مناسب برخوردار می گردند.

  نظرات

نظری وجود ندارد.