| 05 July 2020

En 

 

AR 

تصویب محله حسین آباد وزیری شهرکهنوج درجلسه بازآفرینی شهری پایدار کرمان

تصویب محله حسین آباد وزیری شهرکهنوج درجلسه بازآفرینی شهری پایدار کرمان

تاریخ انتشار: 2019/11/03|   بازدید: 20 |  print

مدیر کل راه وشهرسازی جنوب کرمان از تصویب محله حسین آبادوزیری شهرکهنوج به عنوان بافت فرسوه شهری دردومین جلسه بازآفرینی شهری کرمان خبرداد.

 

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان،محمد ساردویی درحاشیه این جلسه که درمحل استانداری کرمان تشکیل شدگفت:دومین جلسه بازآفرینی شهری پایداربه ریاست معاون عمرانی استانداری کرمان تشکیل و محله حسین آباد وزیری شهر کهنوج به عنوان بافت فرسوده شهری دراین جلسه به تصویب رسید.

مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان افزود:بازآفرینی شهری روندی نو در فرایند شهرسازی می باشد و به منظور حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده وناکارآمد شهری مورد توجه جدی دولت قرارگرفته است.

  Comments

There is no comment.