| 09 August 2020

En 

 

AR 

قوانین و مقررات شهرسازی

 TitleCategoryCreated DateSize 
آئین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استانکارگروه امور زیربنایی و شهرسازی10/31/2017204.18 KBDownload
مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعریف سند جامع ارتقا سیما ومنظر شهری 11/6/2017381.03 KBDownload
مصوبه شورای عالی در خصوص ضوابط و شاحصهای لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی -ایرانی 11/6/2017354.44 KBDownload
مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری 10/31/20171.00 MBDownload
قرارداد تیپ 12( تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها ) 10/31/2017566.02 KBDownload
قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها- 28-08-1370 11/1/2017128.46 KBDownload
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 10/31/201787.90 KBDownload
قانون شهرداریها 10/31/2017281.71 KBDownload
قانون زمین شهری  10/31/2017132.41 KBDownload
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها 11/1/2017270.87 KBDownload
ضوابط و مقررات ارتقا سیما و منظر شهری پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها 11/6/201791.67 KBDownload
ضوابط شهرسازی وساختمانی در طول تهیه تا زمان تصویب طرحهای هادی،جامع وتفصیلی 11/6/201749.10 KBDownload
ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها 10/31/201732.96 KBDownload
چارچوب فرآیند تدقیق و بومی سازی ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما ومنظر شهری مصوب 87-9-25  11/6/2017219.58 KBDownload
تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها 10/31/20178.47 MBDownload
پدافند غیرعامل در طرح شهرها 10/31/2017695.11 KBDownload
آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها 1391 10/31/2017128.41 KBDownload
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور 15-02-1387کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی11/1/2017188.18 KBDownload
مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور معلولين 11/1/2017160.39 KBDownload
کاربری های مجاز در حریم شهرها 10/31/201735.01 KBDownload