| 09 August 2020

En 

 

AR 

 

 TitleCategoryCreated DateSize 
آئین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استانکارگروه امور زیربنایی و شهرسازی10/31/2017204.18 KBDownload
مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعریف سند جامع ارتقا سیما ومنظر شهری 11/6/2017381.03 KBDownload
مصوبه شورای عالی در خصوص ضوابط و شاحصهای لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی -ایرانی 11/6/2017354.44 KBDownload
مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری 10/31/20171.00 MBDownload
قرارداد تیپ 12( تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها ) 10/31/2017566.02 KBDownload
قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها- 28-08-1370 11/1/2017128.46 KBDownload
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 10/31/201787.90 KBDownload
قانون شهرداریها 10/31/2017281.71 KBDownload
قانون زمین شهری  10/31/2017132.41 KBDownload
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها 11/1/2017270.87 KBDownload
ضوابط و مقررات ارتقا سیما و منظر شهری پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها 11/6/201791.67 KBDownload
ضوابط شهرسازی وساختمانی در طول تهیه تا زمان تصویب طرحهای هادی،جامع وتفصیلی 11/6/201749.10 KBDownload
ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها 10/31/201732.96 KBDownload
چارچوب فرآیند تدقیق و بومی سازی ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما ومنظر شهری مصوب 87-9-25  11/6/2017219.58 KBDownload
تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها 10/31/20178.47 MBDownload
پدافند غیرعامل در طرح شهرها 10/31/2017695.11 KBDownload
آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها 1391 10/31/2017128.41 KBDownload
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور 15-02-1387کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی11/1/2017188.18 KBDownload
مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور معلولين 11/1/2017160.39 KBDownload
کاربری های مجاز در حریم شهرها 10/31/201735.01 KBDownload

 

 TitleCategorySize Created Date
مصوبات شورای برنامه ریزی 23-06-98 56.09 KBDownload5/17/2020
مصوبات شورای برنامه ریزی استان (شهرهای جنوب کرمان) سال 1391 2.19 MBDownload10/31/2017
مصوبات شورای برنامه ریزی استان (شهرهای جنوب کرمان) سال 1392 301.30 KBDownload11/1/2017
مصوبات شورای برنامه ریزی استان (شهرهای جنوب کرمان) سال 1393 255.70 KBDownload11/1/2017
مصوبات شورای برنامه ریزی استان (شهرهای جنوب کرمان) سال 1394 561.66 KBDownload11/1/2017
مصوبات شورای برنامه ریزی استان (شهرهای جنوب کرمان) سال 1395 883.00 KBDownload11/1/2017
مصوبات شورای برنامه ریزی استان (شهرهای جنوب کرمان) سال 1396 398.34 KBDownload11/1/2017
مصوبات شورای برنامه ریزی استان 07-10-98 129.34 KBDownload5/17/2020
مصوبات شورای برنامه ریزی استان شهرهای جنوب کرمان مورخ 96/09/22 253.05 KBDownload12/16/2017
مصوبات شورای برنامه ریزی استان شهرهای جنوب کرمان10-12-96 307.78 KBDownload3/11/2018
مصوبات شورای برنامه ریزی استان مورخ 21-02-98 54.43 KBDownload5/17/2020
مصوبات شورای برنامه ریزی استان مورخ 25-03-98 61.14 KBDownload5/17/2020
مصوبات کارگروه 15-04-98 60.89 KBDownload5/17/2020
مصوبات کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی استان کرمان شهرهای جنوب کرمان1397 6.36 MBDownload4/7/2019

 

 TitleCreated DateSize 
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 28-01-9510/2/20175.38 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 24-10-963/1/20182.30 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 29-07-9712/8/2018647.68 KBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 31-03-9310/2/20172.25 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبراباد مورخ 19-12-974/7/20195.05 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر فاریاب مورخ 29-03-987/7/20199.60 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر منوجان مورخ 15-04-9510/15/2017137.76 KBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر منوجان مورخ 22-12-9510/15/20171.40 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر منوجان مورخ 24-10-963/1/20181.07 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر نودژ مورخ 02-10-971/10/2019520.25 KBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر نودژ مورخ 16-10-9510/15/20171.87 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج 21-07-985/17/20201,004.94 KBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 01-06-9410/2/20174.38 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 02-10-971/10/20191.58 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 05-12-9510/15/2017211.90 KBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 15-04-9510/15/2017463.20 KBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 16-10-9510/15/20172.34 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 16-10-985/17/20201.12 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 17-02-997/22/20201.43 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 17-07-9611/16/2017504.54 KBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 18-04-9610/15/20172.51 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 24-10-963/1/20183.45 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 29-07-9712/8/20182.11 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 31-03-939/27/20172.07 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر کهنوج مورخ 31-03-977/28/20183.17 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهرفاریاب مورخ 18-04-9610/15/20171.13 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 18-04-9610/15/2017787.74 KBDownload
مصوبات کمیسیون ماده5 شهر جیرفت مورخ 13-03-997/22/20205.27 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 17-07-9611/16/2017213.20 KBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 05-12-9510/15/20171.95 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 30-08-889/25/20176.05 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 95/06/1710/15/2017936.71 KBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 96/07/1711/16/20172.27 MBDownload
مصوبات کمیسی.ون ماده 5 شهر کهنوج 19-12-974/7/201910.14 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 جیرفت 14-10-985/17/2020599.38 KBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 جیرفت 19-12-974/7/201915.14 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبار مورخ 10-02-971/10/20192.25 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت 16-10-985/17/20201.02 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 01-06-9410/2/20179.60 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 05-12-9510/15/20173.30 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 17-02-997/22/20203.50 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 18-04-9610/15/20171.57 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 21-07-98 5/17/20201.41 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 24-10-963/1/20186.03 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 27-12-919/27/20178.47 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 28-04-998/4/20204.03 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 29-03-987/7/20194.33 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 29-07-9712/8/20185.59 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 31-03-939/27/20171.17 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر جیرفت مورخ 31-03-977/28/20183.25 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبار مورخ 16-10-9510/15/2017947.30 KBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبار مورخ 29-03-987/7/20191.78 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبارمورخ 15-04-9510/15/2017283.69 KBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر رودبارمورخ 24-10-963/1/20189.19 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 01-06-949/27/20176.87 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر عنبرآباد مورخ 16-10-9510/15/20172.25 MBDownload
مصوبات کمیسیون ماده5 شهر کهنوج مورخ 28-04-998/4/20202.35 MBDownload

 

 TitleCategorySize Created Date
طرح تفصیلی شهر جیرفت 21-07-98 33.29 MBDownload5/26/2020
طرح تفصیلی شهر رودبار جنوبطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط8.58 MBDownload11/1/2017
طرح تفصیلی شهر عنبرآبادطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط11.58 MBDownload11/1/2017
طرح تفصیلی شهر فاریابطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط5.98 MBDownload11/1/2017
طرح تفصیلی شهر منوجانطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط8.49 MBDownload11/1/2017
طرح تفصیلی شهر نودژطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط9.67 MBDownload11/1/2017
طرح تفصیلی شهر کهنوجطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط7.23 MBDownload11/1/2017
طرح جامع - تفصیلی درب بهشت 19.51 MBDownload1/10/2019
طرح جامع- تفصیلی شهر مردهکطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط9.48 MBDownload11/1/2017
طرح جامع شهر جیرفتطرح توسعه و عمران - نقشه و ضوابط طرح جامع3.30 MBDownload11/1/2017
طرح جامع شهر قلعه گنجطرح توسعه و عمران- نقشه و ضوابط4.92 MBDownload11/1/2017
طرح هادی شهری- شهر بلوکضوابط و نقشه طرح هادی شهری23.39 MBDownload11/1/2017
طرح هادی شهری- شهر زهکلوتنقشه و ضوابط24.84 MBDownload11/1/2017