| 05 August 2020

En 

 

AR 

انجام مطالعات 24 کیلومتر از قطعه پنجم بزرگراه جیرفت – بافت در جنوب کرمان

انجام مطالعات 24 کیلومتر از قطعه پنجم بزرگراه جیرفت – بافت در جنوب کرمان

تاریخ انتشار: 2020/07/06|   بازدید: 30 |  print

سرپرست اداره راه و شهر سازی بخش ساردوئیه  از تکمیل مطالعات قطعه پنجم بزرگراه جیرفت_بافت بطول  24 کیلومتر از سربیژن تا ورودی شهر درب بهشت خبر داد.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان، محسن خوشاب گفت: مراحل انتهایی مطالعات وپیاده سازی قطعه پنجم بزرگراه جیرفت- بافت به طول 24 کیلومتر از سربیژن تا ورودی شهر درب بهشت در حال انجام می باشد و در مرحله اخذ مجوز برگزاری مناقصه است.

وی اظهار داشت : مطالعات این محور بر اساس آخرین و جدیدترین آیین نامه ها و استانداردها طراحی و تدوین شده است.

خوشاب افزود: این محور یکی از شاهراه های اصلی جنوب کرمان می باشد که جنوب و شرق کشور را به استانهای مرکزی وغربی متصل و با کوتاه تر شدن مسیر سهم چشمگیری در کاهش مصرف بنزین و کاهش تصادفات دارد و سبب رونق گردشگری و توسعه روستاها و شهرهای در طول این مسیر خواهد شد.

  Comments

There is no comment.

Your Name
Email
Website
Title
Comment
CAPTCHA image
Enter the code