| 10 مهر 1399

En 

 

AR 

مدير کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

                                                                                                       محمد ساردويی

 

  •    کارشناسی ارشد مديريت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (واحد سیرجان)
  •    ليسانس عمران دانشگاه علم و صنعت تهران

 

  •   کارشناس نظارت شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور (حوزه راهسازی کرمان)
  •   مسئول امور فنی و اجرايی اداره راه و ترابری شهرستان جیرفت
  •   رئيس اداره نظارت بر ساخت راههای روستايی اداره کل راه و ترابری جنوب کرمان
  •   مدير فنی و اجرايی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان
  •   مدير کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

در حوزه مديركل علاوه بر وظايف مديريت، سازماندهي، هماهنگي و كنترل، انجام وظايفي به شرح زير صورت مي پذيرد:
1- راهبري امور مربوط به ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات به منظور بهبود عملكرد براساس ضوابط و مقررات با هماهنگي دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه
2- راهبري امور واحدهاي شهرستاني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي
3- راهبري امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركز حراست وزارتخانه
4- همكاري با حوزه ستادي در انجام امور مربوطه به گزينش نيروي انساني اداره كل براساس ضوابط و مقررات
5- راهبري امور روابط عمومي اداره كل استان
6- راهبري امور كتابخانه و تجهيز آن براساس نيازهاي اداره كل
7- نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي ابلاغ شده
8- نظارت بر امر تهيه و تنظيم بودجه سالانه در چارچوب ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه با همكاري واحدهاي ذيربط
9- نظارت بر امور مربوط به آمار و فن آوري اطلاعات براساس اهداف، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه
10- نظارت بر امور مربوط به كنترل روند پيشرفت طرح ها و پروژه ها
11- راهبري امور مرتبط با طرح هاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي شهري
12- راهبري امور مديريت بحران و پدافند غيرعامل اداره كل استان براساس اهداف، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه
13- اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف و ماموريت هاي تعيين شده
14- دبيري كميسيون هاي ماده 5 و كارگروه هاي تخصصي مسكن و شهرسازي
15- شركت در كميسيون ها، كميته ها، شوراها و جلسات مربوط حسب قوانين، آئين نامه هاي موضوعه و وظايف محوله

ادارات حوزه مدیر کل

 

 


رئیس :

 حسین موسی پور عسکری

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد عمران _ مدیریت ساخت

کارشناسی عمران - عمران

سوابق اجرائی:

کارشناس اداره امور مهندسان مشاور

معاون اداره راه و شهرسازی ساردوئیه

معاون اداره حراست

مدیریت حراست


شرح وظایف:

1-  حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن تحت پوشش سازمان، به منظور جلوگیری از هر گونه تهدید و خطرات احتمالی 
2- کسب و پرورش اطلاعات و اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... سازمان و انعکاس بموقع آنها به مسئولین ذيربط 
3- ارائه مشورتهای امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به رئيس سازمان و ارائه اطلاعات به مسئولین ذی صلاح سازمان، حسب نیاز و تشخیص 
4- بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان در مشاغل حساس و نیز اعزام آنان به خارج از کشور بر اساس آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده از سوی حراست مرکزی
5- ايجاد سيستم اطلاع رساني براي دريافت گزارشهاي مردمي به طور مستمر و تجزيه و تحليل آنها و اتخاذ تدابير لازم
6- بررسي، تهيه و اجراي طرح هاي حفاظتي و دستور العمل هاي اجرايي لازم به منظور حراست و حفاظت محيطي آثار، بناها، موزه ها و مجموعه هاي با ارزش تاريخي با توجه به اولويت ها و در چارچوب مقررات، اهداف، برنامه ها و سياست هاي رئيس سازمان و همچنين نظارت بر نحوة اجراي آنها
7- حفاظت داخلي از آثار، بناها و موزه ها و مجموعه هاي با ارزش تاريخي
8- همكاري در خصوص تحويل و برگشت اموال تاريخي و فرهنگي ايران از ديگر كشورها
9- تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اماکن و تاسیسات سازمان بمنظور جلوگیری از بروز هر گونه خطر و تهدید امنیتی 
10- تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده سازمان به منظور تضمین حیطه دسترسی و جلوگیری از افشاء غیر مجاز آنها
11- تعيين صلاحيت پرسنل اعزامي به خارج از كشور و توجيه حفاظتي آنان و نيز پرسنلي كه با اتباع بيگانه ارتباط دارند
12- تعیین مشاغل حساس سازمان، بر اساس خط مشی ابلاغی حراست مرکزی
13- پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در اماکن تحت پوشش سازمان، با هماهنگی حراست مرکزی
14- شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی، بررسی و تحلیل آنها و گزارش موارد به مراجع ذی ربط
15- پیشگیری از نفوذ و مقابله با توطئه های عوامل ضد انقلاب داخلی و خارجی در سازمان، بر اساس سیاستها و دستورالعملهای ابلاغ شده از طریق حراست مرکزی
16- کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در سازمان، بر اساس ضوابط اعلام شده از طریق حراست مرکزی و مقررات عمومي كشور
17- صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان به سازمان و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل در مدارک مذکور و ترددهای غیر مجاز
18- کنترل و نظارت بر تردد کارکنان و مراجعان در اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده سازمان
19- طبقه بندی اماکن و تأسیسات سازمان، از نظر حفاظت فیزیکی، برابر مقررات مصوب مربوط، با هماهنگی مراجع ذیربط
20- ایجاد و اداره دبیرخانه محرمانه و انجام امور مربوط به رمز، کشف رمز، تلگراف، تلکس و فاکس
21- تشکیل پرونده حفاظتی برای کارکنان و مدیران سازمان و ایجاد بایگانی محرمانه در این زمینه
22- تهیه شناسنامه محیطی سازمان و بهنگام نمودن اطلاعات آن در فواصل زمانی مناسب 
23- بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای حراستهای تابعه و جمع بندی آنها به منظور تهیه بولتن در فواصل زمانی مناسب، جهت ارائه به مقامات و مراجع ذیصلاح و ذی ربط و ارائه گزارش عملکرد ماهانه به وزارت اطلاعات
24- تهیه و ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای آموزشی برای مدیران و کارکنان سازمان، در زمینه های حفاظتی و اطلاعاتی، از طریق تشکیل کلاس، انتشار جزوات آموزشی، نمایش فیلم و ... پس از سیر مراحل تصویب
25- برنامه ریزی در جهت پشتیبانی و هدایت حراستهای تابعه و شناخت نارسائیها، مشکلات و کمبودهای آنها در زمینه های آموزشی، پرسنلی و تجهیزاتی و کوشش برای رفع آنها
26- تهیه طرحها و دستورالعملهای دفاع غیر نظامی کارکنان سازمان، برابر مقررات دفاع غیر نظامی کشور


 

 


رئیس :

 ارسلان شهدادی

سوابق تحصیلی:

کاردان عمران عمران - دانشکده شهید چمران کرمان

لیسانس عمران - دانشگاه آزاد کرمان

 

سوابق اجرائی:

ناظر نظام مهندس در پروژه بازسازی شهرستان بم    

معاون بنیاد مسکن شهرستان رودبار جنوب 

کارشناس راه وابنیه اداره راه وترابری منوجان 

رئیس اداره راه وشهرسازی قلعه گنج

رئیس اداره ارزیابی عملکرد وپاسخ گویی به شکایات  

 


شرح وظایف:

             رسیدگی به شکایات حضوری و مکتوب از واحد ها، مدیریت ها و کارکنان و تجزیه و تحلیل شکایات ازجهت صحت و سقم و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی و پاسخگویی به ارباب  رجوع و در صورت لزوم ارجاع مراتب به مراجع ذیربط

-          رسیدگی به شکایات واصله از سامانه الکترونیکی دولت (سامد) و نامه های مردمی ریاست جمهوری و تجزیه و تحلیل آن ها
-          بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پی گیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
-           بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و وزارت راه و شهرسازی
-          پی گیری و اخذ نظرات و پیشنهادات واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
-          جمع بندی شکایات در مقاطع مختلف، تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به بالاترین مقام اجرائی دستگاه، به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد
-          پی گیری نتایج گزارش های تهیه شده و ارسال پاسخ به شاکیان
-          تشخیص تخلفات نیروها
-          تهیه گزارش های لازم و ارائه به مافوق
-          شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف
-          انجام سایر امور محوله
 

          وظایف کارشناس بازرسی 


-        انجام بازرسی های لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای سیاست و تصمیمات دولت، وزارتخانه و ستاد و اجرای برنامه های مختلف و ایجاد هماهنگی و نظم در امور اداری و  مالی سازمان
-        انجام مأموریت های لازم در ستاد، استان ها و شهرستان ها به منظور حصول اطمینان از حسن جریان امور اداری و مالی، همکاری در رفع نواقص کار و راهنمایی واحدها جهت  پیشرفت کار 
-        تشخیص تخلفات نیروها
-        تهیه گزارشات لازم و ارائه به مافوق
-        شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف
-        انجام سایر امور محوله


         وظایف کارشناس ارزیابی عملکرد


-        همکاری در تدوین شاخص های اختصاصی عملکرد
-        اعلام سالانه شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد به واحدهای سازمانی جهت ایجاد هماهنگی اقدامات متناسب با شاخص های اعلامی
-        گردآوری عملکرد واحدها به همراه مستندات
-        طبقه بندی مستندات در قالب شاخص های مربوطه
-        ارائه مستندات عملکرد سازمان به وزارتخانه
-        شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف
-        تهیه گزارش های لازم و ارائه به مافوق
-        انجام سایر امور محوله
 


          وظایف کارشناس ارزیابی و نظارت بر عملکرد


-        همکاری در تدوین شاخص های اختصاصی عملکرد
-        بررسی سالانه شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد جهت تأیید و اعلام آن ها به واحدهای سازمانی
-        تهیه و ارائه گزارشات تحلیلی از عملکرد واحدهای ستادی و استانی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان
-        پیگیری رتبه ارزیابی عملکرد سازمان در مجموعه وزارتخانه و دستگاه های اجرایی
-        شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف
-        انجام سایر امور محوله


 

 


رئیس :

 مسلم سیدی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندس صنایع (گرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها) دانشگاه سیرجان


سوابق اجرائی:

کارشناس آموزش اداره کل

کارشناس مالی

 کارگزین

کارشناس مالی (صدور چک)

کارشناس مسکن (تسهیلات بافت فرسوده)

رئیس اداره برنامه وبودجه

 


شرح وظایف:

1-انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی معاونت پشتیبانی و توسعه

2-همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه

3-جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد

4-تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدف ها و خط مشی کلی دانشگاه

5-دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی

6-ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه

7-نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها

8-بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی

9-همکاری با معاونت پشتیبانی و توسعه در پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه

10-تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها و نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه

11-بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه

12-انجام بررسی های سازمانی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری

13-مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه

14-برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول ادری و بهره وری

15-تهیه و تنظیم نمودار سازمانی(تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط

16-برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه

17-تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء

18-بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها

19-مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور

20-مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان

21-تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل

22-شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط


 

 


رئیس :

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد - نرم افزار

 

سوابق اجرائی:

رئیس فاوا


شرح وظایف:

1-  فراهم آوردن زمینه های لازم در جهت تحقق سازمان الکترونیک 
2-  همکاری ومشارکت با سازمانهای مرتبط به منظور تحقق دولت الکترونیک  
3- فراهم آوردن زمینه و امکانات لازم برای ایجاد پایگاه و بانکهای اطلاعاتی و مرکز اسناد سازمان و استحکام بخشی زیرساختهای اطلاعاتی 
4- ایجاد و توسعه روش‌های کنترل و حفاظت بانک‌های اطلاعاتی و تهیه دستورالعمل بازیافت و پشتیبانی و گردش اطلاعات و فراهم آوردن زمینه و امکانات لازم جهت دسترسی مدیران، کارشناسان وکاربران به اطلاعات مورد نیاز 
5- تهیه وتدوین دستورالعمل‌ها و روش‌های توزیع و نگهداری و استاندارد‌سازی مدارک ، مستندات و متون فنی و ایجاد مرکز اسناد و بهنگام نمودن مستندات و متون فنی 
6- انتخاب و طراحی پیکربندی سخت‌افزارها و نظارت در پیاده‌سازی و نگهداری و بررسی مستمر برای ارتقاء کارآیی آنها در جهت توسعه ارتباطات مورد نیازبراساس استانداردهای موجود 
7- تهیه و تدوین و ارائه طرح ICT سازمان (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)
8- ایجاد ارتباط ستاد سازمان با سایر مراکز فنی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات (داخل و خارج) به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات و پیشرفت‌های علمی و فنی در زمینه‌های مختلف علوم رایانه و بکارگیری آنها در صورت لزوم
9- تجزیه و تحلیل و بررسی و استانداردسازی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز 
10- استانداردسازی و تهیه، نگهداری و به روز‌رسانی پورتال مناسب جهت ستاد سازمان 
11- تعیین اهداف و تهیه طرح و برنامه مناسب برای استفاده بهینه سازمان از سامانه‌ها و فناوری اطلاعات
12- تحلیل ، طراحی، انتخاب، پیاده‌سازی و نگهداری بسته‌های نرم‌افزاری و بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز سازمان
13- جمع‌آوری، نگهداری ، تجزیه و تحلیل ، به روز‌رسانی آمار و اطلاعات وهمچنین  تهیه بولتن خلاصه گزارشات عملکرد .
14- تامین، نگهداری و پشتیبانی و عیب‌یابی و رفع عیب از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و شبکه ستاد سازمان
15- تامین، نگهداری و پشتیبانی و عیب‌یابی و رفع عیب از مرکز تلفن سازمان و کلیه خطوط داخلی و آزاد سازمان
16- پشتیبانی و نگهداری خطوطData  سازمان
17- پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه‌های مختلف سازمان و انتشار دوره‌های گزارش توصیفی و تحلیلی عملکرد سازمان جهت ارائه به مراجع ذیربط
18- هماهنگ نمودن کلیه برنامه‌های مجموعه  با خط‌مش و سیاستهای کلی سازمان و منطبق نمودن کلیه فعالیتهای رایانه‌ای با برنامه‌های سازمان .
19- تحقیق، پژوهش و مطالعه و کسب آگاهی از سیستم‌های مختلف ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه راه حل‌های مناسب، به منظور توسعه و بهبود سیستم‌های شبکه در جهت توسعه ارتباطات 
20- فرهنگسازی و تلاش در جهت استفاده کاربردی از سیستم‌های اطلاعاتی، بانکهای اطلاعاتی در جهت ارتقاء طرح تکریم ارباب رجوع و ارائه طرحهای مناسب با استفاده از سامانه‌های فناوری اطلاعات و علوم رایانه
21- انجام بررسی‌های راهبردی در زمینه‌ طرح‌های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مطالعه وتحقیق در زمینه پیشرفت‌های علمی و فنی فرابری داده‌ها و ارائه طرح‌های جدید در جهت نیل به اهداف سازمانی 
22- پیش‌بینی و نیازسنجی و فرآهم آوردن زمینه‌های آموزشی لازم برای ارتقاء تخصص و کارآیی کاربران وکارکنان مرتبط سازمان با علوم رایانه براساس سرفصلهای و عناوین مورد نیاز و کاربردی .
23- مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارائه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفتهای علمی و فنی درخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرابری داده‌ها
24- برنامه‌ریزی جهت عضویت در مجامع فنی و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات


 

 


رئیس :

 جواد ایران نژاد

سوابق تحصیلی:

مهندسی کشاورزی سال 74دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

سوابق اجرائی:

سال 65-64مسئول خرید مواد سوختی،تخته،لاستیک وسیمان اداره کل راه وترابری کرمان وشهرستانهای تابعه

سال68-65معاون اداره راه وترابری شهرستان جیرفت

سال 75تا68رئیس اداره راه وترابری بخش راین وساردوئیه

سال75-75رئیس اداره راه وترابری شهرستان جیرفت

سال 83-81دبیر کمیسیون حریم ونماینده حقوقی اداره کل راه وترابری در جنوب کرمان

سال86-83ارزیاب حقوقی اداره کل راه وترابری کرمان

سال 88-86 مسئول پشتیبانی اداره کل راه وترابری جنوب

سال91-88 مشاور برنامه ریزی مدیرکل راه وترابری جنوب ومسئول پشتیبانی اداره کل

سال93-91رئیس اداره راه وشهرسازی جیرفت

سال 93تا کنون رئیس اداره مدیریت بحران وپدافند غیرعامل راه وشهرسازی اداره کل جنوب کرمان

 


شرح وظایف:

1-  حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن تحت پوشش سازمان، به منظور جلوگیری از هر گونه تهدید و خطرات احتمالی 
2- کسب و پرورش اطلاعات و اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... سازمان و انعکاس بموقع آنها به مسئولین ذيربط 
3- ارائه مشورتهای امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به رئيس سازمان و ارائه اطلاعات به مسئولین ذی صلاح سازمان، حسب نیاز و تشخیص 
4- بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان در مشاغل حساس و نیز اعزام آنان به خارج از کشور بر اساس آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده از سوی حراست مرکزی
5- ايجاد سيستم اطلاع رساني براي دريافت گزارشهاي مردمي به طور مستمر و تجزيه و تحليل آنها و اتخاذ تدابير لازم
6- بررسي، تهيه و اجراي طرح هاي حفاظتي و دستور العمل هاي اجرايي لازم به منظور حراست و حفاظت محيطي آثار، بناها، موزه ها و مجموعه هاي با ارزش تاريخي با توجه به اولويت ها و در چارچوب مقررات، اهداف، برنامه ها و سياست هاي رئيس سازمان و همچنين نظارت بر نحوة اجراي آنها
7- حفاظت داخلي از آثار، بناها و موزه ها و مجموعه هاي با ارزش تاريخي
8- همكاري در خصوص تحويل و برگشت اموال تاريخي و فرهنگي ايران از ديگر كشورها
9- تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اماکن و تاسیسات سازمان بمنظور جلوگیری از بروز هر گونه خطر و تهدید امنیتی 
10- تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده سازمان به منظور تضمین حیطه دسترسی و جلوگیری از افشاء غیر مجاز آنها
11- تعيين صلاحيت پرسنل اعزامي به خارج از كشور و توجيه حفاظتي آنان و نيز پرسنلي كه با اتباع بيگانه ارتباط دارند
12- تعیین مشاغل حساس سازمان، بر اساس خط مشی ابلاغی حراست مرکزی
13- پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در اماکن تحت پوشش سازمان، با هماهنگی حراست مرکزی
14- شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی، بررسی و تحلیل آنها و گزارش موارد به مراجع ذی ربط
15- پیشگیری از نفوذ و مقابله با توطئه های عوامل ضد انقلاب داخلی و خارجی در سازمان، بر اساس سیاستها و دستورالعملهای ابلاغ شده از طریق حراست مرکزی
16- کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در سازمان، بر اساس ضوابط اعلام شده از طریق حراست مرکزی و مقررات عمومي كشور
17- صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان به سازمان و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل در مدارک مذکور و ترددهای غیر مجاز
18- کنترل و نظارت بر تردد کارکنان و مراجعان در اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده سازمان
19- طبقه بندی اماکن و تأسیسات سازمان، از نظر حفاظت فیزیکی، برابر مقررات مصوب مربوط، با هماهنگی مراجع ذیربط
20- ایجاد و اداره دبیرخانه محرمانه و انجام امور مربوط به رمز، کشف رمز، تلگراف، تلکس و فاکس
21- تشکیل پرونده حفاظتی برای کارکنان و مدیران سازمان و ایجاد بایگانی محرمانه در این زمینه
22- تهیه شناسنامه محیطی سازمان و بهنگام نمودن اطلاعات آن در فواصل زمانی مناسب 
23- بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای حراستهای تابعه و جمع بندی آنها به منظور تهیه بولتن در فواصل زمانی مناسب، جهت ارائه به مقامات و مراجع ذیصلاح و ذی ربط و ارائه گزارش عملکرد ماهانه به وزارت اطلاعات
24- تهیه و ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای آموزشی برای مدیران و کارکنان سازمان، در زمینه های حفاظتی و اطلاعاتی، از طریق تشکیل کلاس، انتشار جزوات آموزشی، نمایش فیلم و ... پس از سیر مراحل تصویب
25- برنامه ریزی در جهت پشتیبانی و هدایت حراستهای تابعه و شناخت نارسائیها، مشکلات و کمبودهای آنها در زمینه های آموزشی، پرسنلی و تجهیزاتی و کوشش برای رفع آنها
26- تهیه طرحها و دستورالعملهای دفاع غیر نظامی کارکنان سازمان، برابر مقررات دفاع غیر نظامی کشور


 

 


سرپرست :

 ناهید اماندادی

سوابق تحصیلی:

 

 کارشناسی ارشد  رشته شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد کرمان

کارشناسی جغرافیاطبیعی گرایش ژئومورفولوژی ، دانشگاه آزاد اصفهان واحد نجف آباد 

دیپلم علوم انسانی ، دبیرستان ابوریحان استان اصفهان 

 

سوابق اجرائی:

 

1395 تاکنون : سرپرست اداره عمران و بهسازی شهری

1396: عضو کارگروه مدیریت پورتال اداره کل راه وشهرسازی جنوب استان کرمان

1396 : عضو کمیته فنی و بازرگانی ادراه کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

1390- 1395 : کارشناس ارزیابی واحد املاک و حقوقی

1394: عضو کارگروه GIS اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

1394: عضو کمیته ورزشی بانوان اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

1394: عضو کارگروه فاوا مسکن اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

1389: دبیر کمیته فنی اداره مطالعات و بررسیهای فنی اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

1388-1390 :کارشناس GIS اداره مطالعات و برسیهای فنی

 


شرح وظایف:

راه اندازی،تجهیز  و تأمین نیروی انسانی دبیرخانه ستاد استانی  و معرفی شخص مسئول برای دبیرخانه و  شهرستانهای استان
تهیه برنامه ماهانه/سالانه جلسات  ستاد استانی بازآفرینی  شهری ،کمیته های تخصصی و فرعی ستاد  به همراه تشکیل منظم جلسات 
تهیه احکام اعضاء ستاد استانی و ستادهای شهرستان  و پیگیری  ابلاغ از طریق ستاد استانی بازآفرینی شهری از جمله فرمانداران و شهرداران بعنوان رئیس ودبیر ستادهای شهرستانی به امضاء استاندار 
 پیگیری تحقق مصوبات جلسات ستادهای استانی و شهرستانی بازآفرینی  شهری،سفرهای استانی  و....
 پیگیری کسب منابع مالی برای اجرای طرحهای توانمندسازی  و بازآفرینی مصوب ستادهای استانی وشهرستانی از طریق درج طرح ها وبرنامه های توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و... مصوب ستاد  استان در بودجه ریزی شورای برنامه ریزی و توسعه استان وشهرستان ،کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان و... 
جمع بندی و طرح پیشنهادات بازنگری آئین نامه های نحوه فعالیت ستادهای استانی وشهرستانی و شرح خدمات موضوع در ستاد استان
 پیگیری تدوین و تصویب آئین نامه های نحوه فعالیت ستاد های  شهرستانی  با همکاری ستادهای مذکور و ابلاغ آنها فرمانداران و شهرداران بعنوان رئیس ودبیر ستادهای شهرستانی
پیگیری تصویب سندهای محلی بازآفرینی  شهری  شهرهای استان  با همکاری شهرداران و ابلاغ به آنها جهت اجرا از طریق ستاد استانی
پیگیری تدوین و تصویب برنامه اجرایی بازآفرینی  شهری  سالانه استان توسط ستاد استانی و  با محوریت دفتر طرح،برنامه و وبودجه  و سایر دفاتر شرکت عمران وبهسازی شهری ایران وکنترل و ارزیابی میزان تحقق آن
پیگیری تهیه و تدوین شرح وظایف دستگاههای عضوء ستاد استانی پیرامون بازآفرینی  شهری استان  با همکاری دستگاهها برای تقسیم کار بین اعضاء(نهادهای متولی وبهره بردار هریک از برنامه ها و پروژه های پیشنهادی) در جهت تعامل و همکاری بین بخشی در سطوح استانی و محلی به همراه تصویب و ابلاغ آنها
تهیه و تدوین گردش کارها، شیوه نامه نحوه بررسی برنامه ها وطرحهاي بازآفرینی با همکاری و تأیید دفتر ستادی شرکت
تدوين برنامه هايي به منظور انجام اقدامات آموزشي ،فرهنگي ،تبليغي، ترويجي ،پژوهشی ،اطلاع رسانی و وبرگزاري كارگاهها وهمايش ها در سطوح منطقه ای و محلي با همکاری دستگاههای عضوء و دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت
تهيه گزارش و تحلیل عملكرد سالانه ستاداستانی و ستادهای شهرستانی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محلات هدف برنامه های احیاء،بهسازی و نوسازی شهری (پهنه های نابسامان میانی، محدوده های  تاریخی،پهنه های شهری با پیشینه روستایی و سکونتگاههای غیررسمی  و ارسال به دبیرخانه ستاد ملی
پایش و کنترل و ارزیابی برنامه های مصوب ستادهای استانی وشهرستانی با همکاری دستگاههای عضوء و  با محوریت دفاتر ستادی
تهیه لیست شهرها براساس تقاضای محلی به همراه گزارش بازدید و...جهت تهیه برنامه های بازآفرینی شهری ،ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و...
پیگیری تشکیل  بانک اطلاعات مربوط به طرحها و برنامه های بازآفرینی شهری استان
پیگیری راه اندازی دبیرخانه ستادشهرستانی بازآفرینی  شهری  توسط شهرداری شهرها و معرفی شخص مسئول از طرف شهرداری در این زمینه
پیگیری تهیه برنامه منظم ماهانه/سالانه جلسات  ستادشهرستانی  بازآفرینی  شهری و کمیته های تخصصی و فرعی ستادتوسط شهرداری شهرها  به همراه تشکیل منظم ستاد و حضور فعال درجلسات
 پیگیری ابلاغ امورات قابل انجام  پیرامون طرحها و برنامه های بازآفرینی در دست انجام و آتی شهرهای  شهرستان به روسای ادارات راه وشهرسازی شهرستان بصورت حکم توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان
پیگیری تهیه گزارش تحلیلی از عملکرد دستگاههای اجرایی شهرستان و شهرداری ها در راستای تحقق اهداف، راهبردها و سیاستهای سند ملی

برگزاری جلسات هماهنگی بین بخشی با دستگاههای مرتبط
تهیه و تنظیم و انعقاد تفاهم نامه همکاری به همراه برنامه اجرایی سالانه با دستگاههای مرتبط طبق برنامه اجرایی
  پیگیری اجرایی کردن تفاهم های همکاری  بین بخشی منعقد شده با دستگاههای اجرایی در سطح ملی  واستانی از قبیل  نظارت برتشکیل کمیته های اجرایی و تعریف برنامه های عملیاتی مشترک  و...
 تدوین برنامه و پروژه های پروژه های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و ظرفیت سازی مدیریت محلی طبق دستوالعمل پیوست  و تحقق برنامه درج شده در برنامه اجرایی سال 1393
نظارت عالیه بر اقدامات انجام شده از طرف کارگزار
بررسی و تایید کلی  وضعیت های کارگزاری ها (به تفکیک ردیف ملی و داخلی)
ارزیابی دوره ای عملکرد کارگزار و اعلام به این دفتر

 پیگیری نظارت بر تشکیل جلسات توجیهی بین مدیران شهری و معتمدین محلی وسایر نهادهای غیر دولتی در راستای نحوه تعامل  از طریق ستادهای استانی وشهرستانی بازآفرینی شهری
بسترسازی لازم از طریق ستادهای شهرستان و شورای اسلامی شهرها جهت تشکیل و به رسمیت شناختن معتمدین محلی و...
پیگیری تهیه حکم از طرف مدیریت شهری برای معتمدین محلی  از طریق ستادهای استانی وشهرستانی بازآفرینی 
راه اندازی و تشکیل و ایجاد نهادهای منتخب مردمی (معتمدین محلی و...) در قالب مرکز توسعه محله از طریق ستادهای استانی وشهرستانی بازآفرینی 
پیگیری نظارت بر برگزاری جلسات متعدد با معتمدین محلی در راستای بررسی مسائل و مشکلات محلات و نحوه پیگیری ومشارکت معتمدین محلی در راستای اجرای پروژه ها  از طریق ستادهای استانی وشهرستانی بازآفرینی 

 شناسایی و اولویت بندی شهرهای دارای معضل سکونتگاههای غیر رسمی و معرفی از طریق رئیس ستاد استان
برگزاری جلسه معارفه مشاورین  در ستادهای بازآفرینی و هماهنگی حضور نمایندگان دفاتر ستادی در ستادها
دریافت برنامه زمان بندی از مشاورین 
 انجام تعهدات کارفرما (پیگیری حل مشکلات مشاورین در زمینه تهیه اسناد  و نقشه های پایه و مطالعات طرح های فرادست  و...) جهت ارائه به مشاور
برگزاری جلسات بررسی میانکار  و شرک در جلسات
پی گیری تشکیل و شرکت در جلسات کمیته تخصصی  ستاد جهت بررسی کارمشاور 
ایجاد هماهنگی و تعامل بین مدیریت شهری  و مشاورین سایر طرحهای توسعه شهری بامشاورین مطالعات جهت پیشبرد امور 
ارزیابی مرحله ای گزارشات،  نظارت و راهبری کیفی مطالعات ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی
پیگیری برگزاری کارگاههای آموزشی برای مدیران شهری و معتمدین محلی از طریق مشاور و با هماهنگی این دفتر و دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت در فرایند تهیه طرح
پیگیری  بررسی و تصویب برنامه ها و طرحهای توانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی از طریق  ستادهای شهرستانی واستانی   بازآفرینی شهری
  پیگیری  ابلاغ طرح مصوب  از طریق دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری به  استان ( تهیه شده از محل ردیف ملی)
 پیگیری  ابلاغ طرح مصوب، از طریق استاندار به دستگاههای اجرایی استان وشهرستان و درج طرحها وبرنامه ها در بودجه های سنواتی دستگاهها  از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان
پی گیری اجرای برنامه در شهر مربوطه از طریق نهاد های ذیربط مخصوصاَ شهرداری  از طریق ستادهای شهرستانی و    استانی بازآفرینی شهری با درج در بودجه های سنواتی دستگاهها

پیگیری تشکیل و راه اندازی نهادهای تسهیلگری ودفاتر خدمات از طریق شرکت و شهرداری ها
پیگیری پیش بینی تامین منابع مالی تشکیل ،راه اندازی و تجهیزدفاتر نهادهای تسهیلگری و خدمات نوسازی محدوده های سکونتگاههای غیر رسمی توسط شهرداریها
پیگیری  ارائه خدمات فنی و مهندسی موردنیاز ازطریق دستگاههای مرتبط در دفاتر تسهیلگری و...
 مستندسازی فرایند اقدامات از طریق کارگزار
 مدیریت اجرای طرح ها و برنامه های عملیاتی از طریق کارگزار

درج برنامه ها و پروژه های  مطالعات مصوب در برنامه اجرایی سالانه استان با مشخص نمودن سهم حضور دستگاههای مدیریت شهری استان و شهرستان و ردیف عمومی و تصویب در ستا استان با هماهنگی دفاتر ستادی
پیگیری انجام فرآیند آماده سازی پروژه های اجرایی در بخش توانمند سازی وساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شامل تلاش درجهت تحقق جذب اعتبارات تخصیصی از شرکت مادر،پیگیری تعریف پروژ های در اولویت ،انعقاد تفاهم نامه با دستگاههای بهره بردار جهت مشارکت در اجرای برنامه ها و پروژه های توانمند سازی و ساماندهی،پیگیری وتهیه اسناد آماده سازی( اخذ تعهدات عمومی و فنی از دستگاه بهره بردار ، تهیه سندمالکیت زمین ،نقشه های معماری و اجرایی  و تاسیسات وبرق و... ،از طریق کارگزار مربوطه  با هماهنگی این دفتر 
بعد از تأیید اسناد آماده سازی پروژه های اجرایی توسط این دفتر، پیگیری انجام عملیات اولیه مربوط به بخش اجرایی از قبیل تهيه نقشه های اجرایی ،معماری و تاسیسات و برق و...، اسناد مناقصه و انجام فراخوان جهت انتخاب پيمانكار ، انجام امورات مربوط به انعقاد قرارداد و... با هماهنگی دفتر نظارت بر اموراجرایی شرکت
 پیگیری ومدیریت امور اجرایی پروژه ها(نظارت بر کار پیمانکار و...)از طریق کارگزار مربوطه  دفتر نظارت بر اموراجرایی شرکت
پیگیری تجهیز، بهره برداری بهینه و اقتتاح پروژه با حضور مقامات ملی واستانی
مستند سازی اقدامات اجرایی انجام شده توسط  شرکت مادر و دستگاههای مدیریت شهری در سکونتگاههای غیر رسمی(قبل از اجرا، در زمان اجرا، در حال بهره برداری) از طریق کارگزار مربوطه  با هماهنگی این دفتر و دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت
تهیه گزارش دوره ای و بازدید میدانی تجهیز و بهره برداری بهینه پروژه ها از طرف دستگاه بهر ه بردار از طریق کارگزار مربوطه  با هماهنگی این دفتر 
برگزاری برنامه ها برای مناسبت های خاص در  سکونتگاههای غیررسمی و مستندسازی آن با هماهنگی  دفاتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی ،روابط عمومی و این دفتر
پیگیری و مدیریت جذب تسهیلات دولتی در خصوص سهمیه تأمین مسکن  در سکونتگاههای غیررسمی و بافت های فرسوده با همکاری اداره کل تجهیز منابع مالی ، فنی و اقتصادی  شرکت

 

 


رئیس :

 حامد طاهری

سوابق تحصیلی:

مهندسی عمران

سوابق اجرائی:

کارشناس اداره راه و ترابری شهرستان عنبرآباد

کارشناس بررسی صورت وضعیت های اداره پیمان و رسیدگی

کارشناس امور قراردادهای اداره پیمان و رسیدگی

معاون اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

رییس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نماینده اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان در کمیته پیمان و ارجاع کار شورای فنی استان کرمان

مسئول دفتر طراحی ساختمان شماره 835 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

عضو انجمن خیرین راهساز راه و ترابری (آخرت)، وزارت راه و شهرسازی

عضو کارگروه تصویب مطالعات فنی پروژه های اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان


شرح وظایف:

تدوین شرایط شرکت در مناقصه و مزایده و انجام تشریفات لازم جهت تشکیل کمیسیون های مربوطه.

برگزاری کلیه امور مناقصه و مزایده و ترک تشریفات بر اساس ضوابط و مقررات.

انجام امور مربوط به تشریفات پس از مناقصه و تهیه و تنظیم قرارداد های مربوطه.

انجام تشریفات فسخ، انتقال و یا خاتمه دادن به پیمان ها و خلع ید از پیمانکاران براساس پیشنهاد واحدهای نظارتی و تصویب کمیسون های مربوطه.

صدور دستور پرداخت پیش پرداخت ها به پیمانکاران و همچنین استرداد کسور وجه الضمان در مقابل ضمانت نامه ها براساس مقاد قراداد.

انجام تشریفات مربوط به تحویل موقت و قطعی و همچنین صورت برداری از عملیات پیمانکارانی که قرارداد آن ها فسخ و یا خاتمه داده می شود، پس از تایید واحدهای نظارتی و آزاد کردن سپرده وضمانت نامه. پیمانکاران، پس از تصویب صورت مجالس تحویل و صورت وضعیت های قطعی، و همچنین ضبط ضمانت نامه های پیمانکارانی که قرارداد آن ها فسخ میشود.

بررسی و اظهار نظر و اقدام نسبت به پیشنهادهای واحدهای نظارتی در مورد تمدید یا تغییر مدت و تغییر مقادیر قراردادها و ابلاغ آن به پیمانکاران.

تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به نحوه تهیه مدارک مورد نیاز جهت صورت وضعیت های موقت و قطعی شامل ابنیه فنی و راه های اصلی و فرعی به منظور تسریع و تسهیل در تنظیم و رسیدگی صورت وضعیت ها.

رسیدگی به صورت کارکردهای واصله از واحدهای نظارتی و ارسال آن ها به واحد مالی جهت پرداخت و واریز به حساب پیمانکاران.

بررسی و اظهار نظر نسبت به تاخیرات پروژه ها و برگزاری کمیسیون تاخیرات.

تهیه و جمع بندی آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت پروژه های پيمانكاران و مشاوران.

برگزاری کمیسیون های تحویل موقت و قطعی.

ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت.

دریافت جدید ترین بخشنامه ها و ضوابط تدوین شده سازمان برنامه و بودجه مرتبط با امور پیمانکاران و مشاوران و ابلاغ به واحد های مربوطه.

بایگانی و نگهداری اوراق و اسناد و مدارک مربوط به پیمان ها.

 

 

 

سرپرست :

 

 یوسف فرخی

 

 

سوابق تحصیلی:

 

کارشناسی مدیریت فرهنگی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 

 

سوابق اجرائی:

 

 

مدیر روابط عمومی موزه هنرهای معاصر کرمان

رئیس اداره امور هنری اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی جنوب کرمان

کارشناس آموزش و تحول اداری اداره کل راه و شهرسازی جنوب کرمان

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

 

 

 

شرح وظایف:

 

1 روابط عمومي مجموعه اي از اقدامات و تلاش هاي آگاهانه ، ‏سنجيده و برنامه ريزي شده به منظور جلب مشاركت عمومي و ‏استقراء و كسب تفاهم متقابل بين يك سازمان و گروه هاي مورد ‏نظر آن سازمان است ، بايد پذيرفت كه روابط عمومي دانش، فن، ‏هنر و تخصص است كه داراي اصول فلسفي خاصي بوده و از ‏انگيزه بالايي براي خدمتگزاري به مردم و جامعه برخوردار ‏است ، آنچه امروز در روابط عمومي شاهد آن هستيم ضعف در ‏استفاده از تكنيك ها و فنون نيست بلكه كيفيت استفاده از آنهاست ‏ پس شايسته است با بهره گيري از فنون و تكنيك هاي ‏روابط عمومي بتوانيم نسبت به توسعه بخش كشاورزي كه ‏نتيجه داشتن روابط عمومي پويا است تلاش كنيم .‏

 الف) ارتباط با رسانه ها :

رسانه ها نقش اطلاع رساني درجامعه را بعهده دارند و اين مهم بر عملكرد ‏روابط عمومي و نقش آن در ارتباط با رسانه ها تاكيد دارد . هدف از ارتباط ‏با رسانه ها ارسال اخبارو گزارش عملكرد تنها نيست بلكه بايد با رسانه ها ‏بگونه اي ارتباط برقرار نمود كه اين ارتباط دو سويه و بصورت فعال باشد . ‏ارتباط با رسانه مي تواند نقطه قوت روابط عمومي‎ ‎ها باشد.‏

عمده فعاليت :

- ارسال خبر، گزارش خبري (با تصوير و يا بدون تصوير) ‏

- برگزاري مصاحبه با رؤساي ادارات و كارشناسان

- جوابگويي به رسانه ها در مواردي كه سوالي مطرح نموده اند ‏

- برگزاري توربازديد اصحاب رسانه از فعاليت ها و پروژه هاي شاخص

- برگزاري جلسات و نشست هاي كاري با اصحاب رسانه ‏

- تهيه بريده جرايد و بولتن خبري در سطح شهرستان

- تهيه آرشيو فيلم و صدا از اخبار منعكس شده از صداوسيما

- تهيه گزارش عملكرد از فعاليتهاي بخش ارتباط با رسانه بصورت سه ماهه در قالب ‏گزارش كارفصلي ‏(نظام نامه اطلاع يابي واطلاع رساني توسط مديريت روابط عمومي تهيه و ارائه شده است.)‏

ب) ارتباطات مردمي

ديدار چهره به چهره هميشه از اساسي ترين ابزار ارتباطات بوده و هست ‏‏.با اين نوع ارتباطات بسياري از مشكلات بصورت آني مرتفع مي شود لذا با ‏توجه به اهميت موضوع مسئولين روابط عمومي بايد براي اين مقوله جايگاه ‏ويژه اي در نظر بگيرند .‏

 عمده فعاليت :

- تهيه و تنظيم تقويم ملاقات مردمي مدير شهرستان ، ديدارباكاركنان و اعلام به همه ‏رسانه ها ، مردم و همكاران

- تهيه گزارش از روند اجراي اين ملاقات ها بصورت سه ماهه ‏

- ارزيابي اين نشست ها و ملاقات ها با ابزار فرمهاي نظرسنجي ‏

- برنامه ريزي براي نشست هاي صميمي همكاران با مدير بصورت بخش بخش در طي ‏هفته (همه همكاران در طي هرسال 2 نشست با مدير داشته باشند .)‏

- حضورمديران درمجامع عمومي(نمازجمعه،اجتماعات ملي ومذهبي و...)‏

ج( همايش / مراسم / نمايشگاه

 يكي از فنون روابط عمومي براي معرفي دستاوردهاي بخش خود ‏برگزاري همايش ،مراسم يا نمايشگاه است و مسئول روابط عمومي ‏بايد ضمن داشتن تقويم برگزاري اينگونه برنامه ها با استفاده از ‏تكنيك هاي برگزاري موارد ذكرشده را ارزيابي نمايد .‏

عمده فعاليت :

‏ - تهيه تقويم برگزاري همايش / مراسم / نمايشگاه در شهرستان ‏

- برنامه ريزي عملياتي برگزاري نمايشگاه ‏

- استفاده از امكانات روز در همايش ها،مراسم ونمايشگاهها

د ) انتشارات

يكي ديگر از ابزارهاي روابط عمومي براي نشر و اطلاع رساني برنامه ‏ها فعاليت هاي انتشارات مي باشد. براين اساس روابط عمومي ضمن ‏داشتن هدف از انتشارات ، لازم است تقويم زمان بندي شده اي براي ‏تمامي برنامه ها تهيه و بر اساس آن فعاليت نمايد . ضمناً ضروري ‏نيست كه حتماً اين انتشارات با هزينه گزاف و گران انجام شود بلكه ‏ماهيت و محتواي آن بسيار مهم است .‏

عمده فعاليت :

- داشتن تقويم فعاليت انتشاراتي درسال ‏

- پوشش تمام فعاليتهاي مديريت در حوزه انتشارات درقالب ‏بروشوربنر،استند،سي دي،كاتالوگ، پوسترو... ‏

هـ) تبليغات محيطي

 فضاسازي محيط اداري هميشه توانسته است ديدگاه مخاطبين سازمان ‏را نسبت به آن سازمان تغيير يا اصلاح نمايد .‏

عمده فعاليت :

- تهيه تقويم آذين بندي ساختمان اداري به مناسبت هاي مختلف ‏

- نظارت بر تزئين فضاي داخلي و بيروني ساختمان هاي اداري

- نصب پوسترهاوبروشورهاوكاتالوگ هاي تبليغاتي درتابلوي اعلانات ‏

- نصب پلاكارد در محل هاي اجتماع مردم مثل نمازجمعه و ...‏  )

سمعي و بصري:

تهيه اسناد تصوير از فعاليت سازمان بسيار مهم و ضروري است و ‏داشتن آرشيوي از آن در مديريت ضروري تر ، سمعي بصري چشم و ‏چراغ سازمان براي مخاطب است زيرا تا مخاطب نتواند بصورت ‏تصاويرفعاليت را ببيند قانع نخواهد شد .‏ ‏

عمده فعاليت :

- داشتن آرشيو فني از فعاليت هاي سمعي بصري ‏

- قابل ارائه بودن اين فعاليت در كمترين زمان به مديريت (بصورت الكترونيكي ‏وحجمي)‏

- نصب و پخش تصاوير براي همكاران به مناسبت هاي مختلف و بهره برداري آنها ‏ )

پژوهش و افكار سنجي

مناسب است درروابط عمومي هركاري بر اساس پژوهش انجام شود و ‏داشتن پژوهش، آن هم بصورت افكارسنجي ضروري است ،علت اين امر ‏هم بدست آوردن اطلاعات فوري از روند فعاليتي است كه انجام مي ‏شود.ضمناً افكارسنجي بايد در زمان كوتاه مطالب مفيد را در اختيار ‏مديريت قرار بدهد و اصطلاحاً تحقيق ساندويچي هم ‏ مي گويند .‏

 عمده فعاليت :

 - داشتن تقويم اجرايي طرح نظرسنجي طي يكسال براي فعاليتهاي درون سازماني يابرون سازماني ‏

- داشتن فرم هاي خام نظرسنجي براي موضوعات خاص و يا طراحي فرم جديد با ‏توجه به شرايط و فرهنگ هر شهرستان و دهستان

‏ - انجام حداقل دو پروژه نظرسنجي با هماهنگي مديريت طي سال ‏

 عضويت در كميته و مجامع عمومي روابط عمومي

بدليل وظيفه مندي براي ارتباط درون سازمان از يكسو و ‏برون سازمان از سوي ديگر بايد در مجامع و كميته شهرستان عضو فعال ‏باشد .( البته با نظر مديريت )‏

عمده فعاليت :

- حضورفعال ومستمردركميته هاي شهرستاني(كميته دهه فجر و...)‏

- ارائه گزارش فعاليت خود در كميته به مديريت شهرستان و مديريت روابط عمومي ‏

- حضور فعال نشست هاي روابط عمومي سازمان ‏ ‏

ي ) بازديد از پروژه ها / افتتاحيه ها /ملاقات با مسئولين شهرستان

با توجه به اهميت پروژه ها كه از نظر اقتصادي ، اجتماعي و حتي سياسي ‏مي تواند در بافت شهرستان تغير حاصل نمايد و روابط عمومي بايد در ‏اين موارد ‏‏مطلع باشد . ضروري است روابط عمومي با داشتن اطلاعات كافي ضمن ‏برنامه ريزي براي برگزاري امور فوق الذكر گزارشهاي مطلوبي را ‏تهيه و از طريق رسانه ها اطلاع رساني نمايد.‏

عمده فعاليت :

- حضور مسئول روابط عمومي طي برگزاري اين برنامه ها بصورت فعال ‏

- تهيه خبر و گزارش خبري باتصريح به رسانه هاي گروهي ملي ومحلي

ط ) هماهنگي براي حضور در مراسم هاي شادي و غم همكاران ‏ ‏ ‏

يكي از مهمترين موضوعاتي كه روابط عمومي ها بدليل تعدد فعاليت اكثراً ‏آن را به فراموشي مي سپارند حضور در مراسم هاي غم و شادي همكاران ‏است .اين موضوع يكي از مهمترين ابزار ارتباطات درون سازماني است كه ‏بايد روابط عمومي بصورت برنامه ريزي شده در اين امور حاضر و فعال ‏باشد .(اجراي طرح تكريم كاركنان ابلاغ شده است)‏

عمده فعاليت :‏

- داشتن برنامه براي نحوه حضور همكاران و روابط عمومي در مراسم هاي شادي و ‏غم همكاران ‏

- انتشارپيام تبريك يا تسليت از طرف مديروكاركنان

- انعكاس اين برنامه در سطح داخلي سازمان با توجه به فرهنگ قومي و محلي هر ‏منطقه ‏

ارتباطات الكترونيكي

 1- ارتباطات الكترونيكي (‏ICT‏ )‏:

سرعت انتقال اطلاعات واخبار در عرصه كنوني جهان باعث تحولات بزرگي ‏در شكل گيري هر جامعه شده است .روابط عمومي بعنوان محل و مأمن ‏ايجاد ارتباطات برون سازماني هر نهاد يا مؤسسه بايد با استفاده از اين ‏شيوه هاي جديد اطلاع رساني، ضمن سرعت دادن به فرآيند ارسال اخبار و ‏گزارش ، باعث رشد و ثبات فعاليت هاي فرهنگ سازماني كه پايه و اساس ‏رشد سازماني است را فراهم مي نمايد .‏

 عمده فعاليت :

-        داشتن اطلاعات كافي و بهره گيري از فن آوريهاي ‏IT

-        ايجاد ارتباط الكترونيكي بصورت مداوم با سازمان ‏

-        ايجاد صندوق پستي الكترونيكي فعال اختصاصي روابط عمومي در هربخش

-        به روزكردن اخبار بخش درسايت سازمان ‏ ‏

2-پيام كوتاه

‏ ارسال پيام كوتاه از طريق تلفن همراه يكي از پرجاذبه ترين وسيله ‏ارتباطي بصورت فردي وگروهي است . روابط عمومي ها با استفاده از ‏اين ابزار ضمن ارسال پيام هاي كوتاه فرهنگي ترويجي مي توانند ‏سؤالات مخاطبان خود را احصاء نمايند.‏

 عمده فعاليت :

- داشتن ليست تلفن همراه مخاطبان بصورت گروه بندي شده ‏

- تهيه متون پيام كوتاه براي مناسبت ها و برنامه هاي هر بخش بر اساس فرهنگ و ‏شرايط اقليمي هر بخش به تفكيك پيام هر بخش ‏

توجه :‏ ارتباط مستمر با روابط عمومي سازمان وساير روابط عمومي مؤثر ‏ ادارات براي استفاده از تجارب ضروري است.‏