| 23 اردیبهشت 1400

En 

 

AR 

قوانین و مقررات شهرسازی

 عنواندسته‌بندیتاریخ ایجادحجم 
آئین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استانکارگروه امور زیربنایی و شهرسازی1396/08/09204.18 KBدانلود
مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعریف سند جامع ارتقا سیما ومنظر شهری 1396/08/15381.03 KBدانلود
مصوبه شورای عالی در خصوص ضوابط و شاحصهای لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی -ایرانی 1396/08/15354.44 KBدانلود
مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری 1396/08/091.00 MBدانلود
قرارداد تیپ 12( تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها ) 1396/08/09566.02 KBدانلود
قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها- 28-08-1370 1396/08/10128.46 KBدانلود
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 1396/08/0987.90 KBدانلود
قانون شهرداریها 1396/08/09281.71 KBدانلود
قانون زمین شهری  1396/08/09132.41 KBدانلود
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها 1396/08/10270.87 KBدانلود
ضوابط و مقررات ارتقا سیما و منظر شهری پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها 1396/08/1591.67 KBدانلود
ضوابط شهرسازی وساختمانی در طول تهیه تا زمان تصویب طرحهای هادی،جامع وتفصیلی 1396/08/1549.10 KBدانلود
ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها 1396/08/0932.96 KBدانلود
چارچوب فرآیند تدقیق و بومی سازی ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما ومنظر شهری مصوب 87-9-25  1396/08/15219.58 KBدانلود
تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها 1396/08/098.47 MBدانلود
پدافند غیرعامل در طرح شهرها 1396/08/09695.11 KBدانلود
آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها 1391 1396/08/09128.41 KBدانلود
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور 15-02-1387کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی1396/08/10188.18 KBدانلود
مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور معلولين 1396/08/10160.39 KBدانلود
کاربری های مجاز در حریم شهرها 1396/08/0935.01 KBدانلود