| 29 شهریور 1399

En 

 

AR 

 

در این بخش می توانید مشکلاتی که در جاده های بین شهری (آزاد راه، جاده اصلی، بزرگراه و...) مشاهده می نمایید را گزارش نمایید.

موارد زیر در حوزه این خدمت قرار نمی گیرند:

  • ساخت راه جدید
  • راه های داخل محدوده شهرها (نگهداری این راه ها در حوزه اختیار شهرداری ها قرار دارد)

خواهشمند است اطلاعات درخواست مانند موضوع درخواست و مکان مشاهده مشکل را به دقت انتخاب نمایید تا درخواست شما با سرعت بیشتری پیگیری و انجام شود. همچنین در صورتی که عکس یا فیلمی از محل مشکل دارید ضمیمه نمایید.

 

در این بخش می توانید مشکلاتی که در جاده های روستایی مشاهده می نمایید را گزارش نمایید.

موارد زیر در حوزه این خدمت قرار نمی گیرند:

  • ساخت راه جدید
  • راه های داخل محدوده شهرها (نگهداری این راه ها در حوزه اختیار شهرداری ها قرار دارد)

خواهشمند است اطلاعات درخواست مانند موضوع درخواست و مکان مشاهده مشکل را به دقت انتخاب نمایید تا درخواست شما با سرعت بیشتری پیگیری و انجام شود. همچنین در صورتی که عکس یا فیلمی از محل مشکل دارید ضمیمه نمایید.