| 23 اردیبهشت 1400

En 

 

AR 

بیانیه حفظ حریم خصوصی :

 

     1- اطلاعاتی که اتخاذ می شوند

به منظور کار با این تارنما و یا استفاده از خدمات آن برخی اطلاعات شخصی شما ممکن است اتخاذ شود. این اطلاعات شامل موارد ذیل می باشد:

  • کد ملی
  • نام و نام خانوادگی
  • شماره تماس
  • رایانامه

 

       2- چگونگی بهره برداری از اطلاعات

محل ذخیره سازی اطلاعات، نحوه استفاده از آنها، و افراد یا سازمان هایی که به آن دسترسی دارند به شرح ذیل است:

کلیه اطلاعات درگاه الکترونیکی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان  در سرورهای داخلی تحت حفاظت وزارت راه و شهرسازی نگهداری می گردد و بالاترین سطوح امنیتی در آنها رعایت شده است.

اطلاعات اخذ شده از کاربران صرفاً در اختیار متولیان رسیدگی به درخواست های طرح شده کاربران قرار خواهد گرفت. این متولیان شامل واحدهای زیرمجموعه وزارت متبوع می باشد.

 

      3- امنیت اطلاعات

ما اطمینان می دهیم که اطلاعات شما را به غیر از موارد ذکر شده در این بیانیه، در اختیار هیچ سازمان، یا فرد، یا تارنمایی قرار نمی دهیم.

 

     4-  استفاده از کوکی ها

به منظور بهبود استفاده از تارنما، از کوکی های استفاده می شود. کوکی یک فایل متنی کوچک است که تارنما ما بر روی رایانه شخصی شما قرار می دهد تا بتواند اطلاعاتی در مورد استفاده شما از تارنما داشته باشد. شما می توانید با تغییر تنظیمات مرورگر خود، از استفاده از کوکی ها جلوگیری کنید.