| 23 اردیبهشت 1400

En 

 

AR 

Loading


 • - -

 • خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
  نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
  نحوه اطلاع رسانی در مورد مدارک مورد نیاز برای ارایه خدمت
  انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
  نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
  امکانات رفاهی و فضای ارایه خدمت
  به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهاد های شما
  راهنمایی و پاسخ گویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
  تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارایه خدمت در فرم "رسید خدمت"
  میزان مراجعه به بخش ها و قسمت های مختلف برای دریافت خدمت
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
  ارایه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری( نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و...) به بخش های مختلف
  احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمت
  احساس رضایت از خدمات دریافت شده