| 30 خرداد 1400

En 

 

AR 

دفتر بقيه الله

متصدي :  خانم زينب واحدي

                تلفن : 03482217005

                 آدرس : جيرفت - روبروي اداره پست

پست امام علي

متصدي :  مصيب سعيدي

                تلفن : 03482218013

                 آدرس : جيرفت - ميدان امام روبروي كوچه تربيت بدني

دفتر شهيد مير محمودي

متصدي :  خانم مريم مير محمودي

                تلفن : 03482218032

                 آدرس : جيرفت - چهارراه ‍ژاندارمري

دفتر پارسيان

 متصدي :  خانم مطهره مولايي

                تلفن : 03482411424

                 آدرس : كهنوج ميدان معلم

دفتر پنجره

متصدي :  وزيري

                تلفن : 03495232120

                 آدرس : كهنوج خ امام خميني ك بانك كشاورزي

دولت دقیق - ساروئیه

متصدي :  خانم رضایی زاده

                تلفن : 034432701303

                 آدرس : ساردوئیه - میدان حرم بلوار حرم

صاحب الزمان

متصدي :  خانم شاهرخی

                تلفن : 03443395846

                 آدرس : فاریاب - بلوار امام خمینی

احمدی - قلعه گنج

متصدي :  احمدی

                تلفن : 09170966775

                 آدرس : قلعه گنج - ایستگاه دولاب تاریک ماه

پیشخوان بخش مرکزی 4 - منوجان

متصدي :  خانم پازاج

                تلفن : 09133491180

                 آدرس : منوجان بلوار معلم جنب کمیته امداد

دفتر خانم قاسمی

متصدي :  خانم قاسمی

                تلفن : 09177652252

                 آدرس : منوجان - بلوار معلم روبروی آموزش و پرورش

سلیمانی

متصدي :  سلیمانی

                تلفن : 09139491148

                 آدرس : منوجان - خیابان امام جنب بانک مشیز

دفتر سالاری

متصدي :  سالاری

                تلفن : 09358988616

                 آدرس : قلعه خیابان شهید فولادی روبروی بیمه کوثر

دفتر محبی زاده

متصدي :  محبی زاده

                تلفن : 09133499609

                 آدرس : نودژ شهرک شهید بهشتی بلوار امام حسین

دفتر پیشخوان امام رضا (ع)

متصدي :  آقای محمد جهانی

                تلفن : 09133490247

                 آدرس : رودبار- بلوار امام روبروی دفتر امام جمعه

دفتر جوادالائمه

متصدي :  خانم محبوبه مراد کریمی

                تلفن : 0913651005- 09134489400

                 آدرس : رودبار- خیابان بانک ملی کوچه پیام

دفتر ارتباط گستر- عنبرآباد

متصدي :  آقای کاظم جبالبارزی

                تلفن : 09135978985

                 آدرس : عنبرآباد- بلوار امام میدان شاهد جنب بیمه ایران

دفتر شهید مطهری -عنبرآباد

متصدي :  آقای طاهره شگرف

                تلفن : 09136244005

                 آدرس : عنبرآباد - سه راه امیرآباد جنب بانک مسکن

دفتر صاحب الزمان (عج)

متصدي :  آقای محمد اسلامی زاده

                تلفن : 09134488550

                 آدرس : عنبرآباد- بلوار امام - روبروی بانک ملی